Βυζαντινή Χορωδία

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Βυζαντινή Χορωδία

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T406

Ημερομηνία:

Άγνωστη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

38’18”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Βυζαντινή χορωδία Ηρακλείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο