Δημοτική φωνητική μουσική

Διάφοροι εκτελεστές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Δημοτική φωνητική μουσική

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_66_0000_00_Side_Β

Ημερομηνία:

Άγνωστη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

31’15”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακά τραγούδια

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Διάφοροι εκτελεστές

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

CC

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

περιγραφη

Φωνητική παραδοσιακή μουσική από τη Βόρεια Ελλάδα, πιθανόν συνέχεια του ηχογραφημένου υλικού του Πολιτιστικού συλλόγου Πλαίσιας Ιωαννίνων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο