Διάλεξη Γιώργου Αμαργιανάκη για την Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

Διάλεξη Γιώργος Αμαργιανάκης, μουσικά παραδείγματα Κώστας Μουντάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Διάλεξη Γιώργου Αμαργιανάκη για την Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_025_1985_01

Ημερομηνία:

1985

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

ΤΟΠΟΣ:

Δημαρχείο Ρεθύμνου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιώργος Αμαργιανάκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Διάλεξη Γιώργος Αμαργιανάκης, μουσικά παραδείγματα Κώστας Μουντάκης

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Διάλεξη στην αίθουσα Δημαρχείου Ρεθύμνης για την κρητική μουσική με θέμα: Ο αυτοσχεδιασμός στη κρητική μουσική. Ομιλητής: Αμαργιανάκης Γιώργος. Ημερομηνία διάλεξης: 22 Μαΐου 1985.

Μετάβαση στο περιεχόμενο