Εκφώνηση και παρουσίαση από δίσκους (όπερα) Τραβιάτα και Don Giovanni

Ιωάννα Χούντα Άσπα Κυρίμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Εκφώνηση και παρουσίαση από δίσκους (όπερα) Τραβιάτα και Don Giovanni

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T150

Ημερομηνία:

Άγνωστη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

182’13”

ΤΟΠΟΣ:

Στούντιο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Διάφοροι

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ιωάννα Χούντα Άσπα Κυρίμη

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

περιγραφη

Τραβιάτα, όπερα του Τζιουζέπε Βέρντι. Η ηχογράφηση φαίνεται να συνδέεται με την Τ502 και να έχει παραχθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο των μαθημάτων Ιστορίας της Όπερας. Καθώς έχουν παρεμβληθεί σύντομοι «μεσότιτλοι» ανάμεσα στα μουσικά μέρη, φαίνεται ότι είχε σκοπό  να δείξει στους φοιτητές ακριβώς αυτή τη διαφοροποίηση των επιμέρους τμημάτων του έργου. Ανάλογη παρουσίαση της όπερας του W.A. Mozart Don Giovanni. Πιθανόν να συνδέεται με τα τεκμήρια aga_tape_T502 και aga_mc_011_0000_11.

Μετάβαση στο περιεχόμενο