Κρητική μουσική

Κώστας Μουντάκη, Παντελής και Αντώνης Μπριταντωνάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Κρητική μουσική

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_026_1985_Side_A

Ημερομηνία:

Άγνωστη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

25’07”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκη, Παντελής και Αντώνης Μπριταντωνάκης

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Μετάβαση στο περιεχόμενο