Μαθήματα λύρας με τον Κώστα Μουντάκη

Κώστας Μουντάκης (λύρα, σολφέζ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Μαθήματα λύρας με τον Κώστα Μουντάκη

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T082

Ημερομηνία:

Άγνωστη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

44’43”

ΤΟΠΟΣ:

Στούντιο ηχογραφήσεων Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα, σολφέζ)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

περιγραφη

Μαθήματα λύρας με τον Κώστα Μουντάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

(κάντε κλικ για κάθε αρχείο αναλυτικά)

Μετάβαση στο περιεχόμενο