Μαθητική Συναυλία με κλασικά έργα για πιάνο

Διάφοροι εκτελεστές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Μαθητική Συναυλία με κλασικά έργα για πιάνο

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_061_1986_02_Side_A

Ημερομηνία:

1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

43’32”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα 2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Διάφοροι

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Διάφοροι εκτελεστές

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Μαθητική συναυλία με έργα κλασικής μουσικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο