Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Διάφοροι μουσικοί

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Διάφοροι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Διάφοροι μουσικοί

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T139

Ημερομηνία:

9-10.5.1982

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

20’58”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα ΠΚ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Διάφοροι

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

περιγραφη

Σε αυτό το αρχείο έχει γίνει επιλογή κομματιών από τα αρχικά tapes που ηχογραφήθηκαν το 1982.  Σε αυτά τα κομμάτια έχουν αφαιρεθεί οι εκφωνήσεις, τα κολοβά τελειώματα και έχει προστεθεί fade out. Εικάζουμε ότι, επειδή έχει γίνει επιλογή σε σημαντικούς μουσικούς (Δάνδαλος, Φουσταλιέρης, Σταγάκης, Λυρατζάκης), τα κομμάτια αυτά πιθανότατα προορίζονταν για έκδοση κάποιου δίσκου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο