Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Κώστας Μουντάκης, Η ρίμα του Δασκαλογιάννη

Κώστας Μουντάκης, Ψαρογιώργης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Κώστας Μουντάκης, Η ρίμα του Δασκαλογιάννη

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T129

Ημερομηνία:

Άγνωστη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

25’56”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης, Ψαρογιώργης

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

περιγραφη

Μετάβαση στο περιεχόμενο