Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Κώστας Μουντάκης

Κώστας Μουντάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Κώστας Μουντάκης

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T325

Ημερομηνία:

Άγνωστη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

18’54”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

περιγραφη

Μπομπίνα με ετερόκλητα υλικά, μαθήματα τουρκικών και ηχογράφηση παραδοσιακής μουσικής της Κρήτης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

(κάντε κλικ για κάθε αρχείο αναλυτικά)

Μετάβαση στο περιεχόμενο