Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Νίκος Μανιάς

Νίκος Μανιάς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης: Νίκος Μανιάς

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T110

Ημερομηνία:

9-10.5.1982

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

29’07”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα ΠΚ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Νίκος Μανιάς

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

περιγραφη

Μετάβαση στο περιεχόμενο