Περσική μουσική, Ανατολική μουσική, Κανονάκι

Κανονάκι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Περσική μουσική, Ανατολική μουσική, Κανονάκι

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_068_0000_00_Side_Α

Ημερομηνία:

1989-1990

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

31’35”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Περσική μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κανονάκι

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

CC

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Συναυλία ανατολικής και περσικής μουσικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

(κάντε κλικ για κάθε αρχείο αναλυτικά)

Μετάβαση στο περιεχόμενο