Ρεσιτάλ πιάνου Αλεξάνδρας Νομίδου

Α. Νομίδου (πιάνο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Ρεσιτάλ πιάνου Αλεξάνδρας Νομίδου

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T386

Ημερομηνία:

24.11.1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

25’45”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Αίθουσα 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Διάφοροι

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Α. Νομίδου (πιάνο)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Τρία αποσπάσματα από ρεσιτάλ πιάνου της Αλεξάνδρας Νομίδου (βιογραφικό: https://alexandranomidou.com/biogrpaphy/), που παρουσιάστηκε στην Αίθουσα 3 του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 24-11-1986. Άλλες ηχογραφήσεις από την ίδια συναυλία εμπεριέχονται στα τεκμήρια aga_tape_T384, aga_tape_T385, aga_tape_T386, αλλά και aga_tape_T074, χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι για τη σειρά παρουσίασης ή εάν αυτό ήταν ολόκληρο το πρόγραμμα. Υπάρχει μόνο ένα κομμάτι που συμπίπτει στα παραπάνω τεκμήρια κι αυτό είναι το 34 Valses sentimentales μεταξύ των τεκμηρίων aga_tape_T384 και aga_tape_T074.

Μετάβαση στο περιεχόμενο