Ρεσιτάλ Πιάνου με τον John Patrick

John Buttrick

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Ρεσιτάλ Πιάνου με τον John Patrick

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T350

Ημερομηνία:

14.4.1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

22’55”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Αίθουσα 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Διάφοροι

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

John Buttrick

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Ρεσιτάλ πιάνου του John Buttrick που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 3 του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 14-4-1986 (πηγή: αναφέρεται στην αρχή της ηχογράφησης της aga_tape_Τ055 από το Β. Γεραρχάκη και στο περιοδικό Αριάδνη, Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τόμος 4, 1988, σ. 303). Το πρόγραμμα αποτελείται από έργα του 18ου και 19ου αιώνα.

Το τεκμήριο aga_tape_T350 μαζί με το aga_tape_T349 συμπίπτει με το aga_tape_T055.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

(κάντε κλικ για κάθε αρχείο αναλυτικά)

Μετάβαση στο περιεχόμενο