Συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στελέχη του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_031_1986_05_Side_B

Ημερομηνία:

1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

30’14”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Διάφοροι

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Στελέχη του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Συζήτηση για το μέλλον του Πανεπιστημίου Κρήτης 1986.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

(κάντε κλικ για κάθε αρχείο αναλυτικά)

Μετάβαση στο περιεχόμενο