Συναυλία Λυκείου Ελληνίδων – Ρέθυμνο

Ross Daly

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Συναυλία Λυκείου Ελληνίδων – Ρέθυμνο

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_146

Ημερομηνία:

13.4.1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

93’30”

ΤΟΠΟΣ:

Εκδήλωση / συναυλία του Λυκείου Ελληνίδων με τον Ross Daly στο Ρέθυμνο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ross Daly

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

περιγραφη

Εκδήλωση / συναυλία του Λυκείου Ελληνίδων με τον Ross Daly στις 13 Απριλίου 1986 στο Ρέθυμνο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο