Συναυλία με Χριστουγεννιάτικους ύμνους και συνθέσεις ψαλτών/δασκάλων που πέρασαν από τα Χανιά

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

Συναυλία με Χριστουγεννιάτικους ύμνους και συνθέσεις ψαλτών/δασκάλων που πέρασαν από τα Χανιά

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_104

Ημερομηνία:

24.01.1993

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

90’00”

ΤΟΠΟΣ:

Αρκάδειο Ωδείο Ρεθύμνης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

περιγραφη

Εκδήλωση του Αρκάδειου Ωδείου Ρεθύμνου στις 24/1/ 1993 με συναυλία της Χορωδίας του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

(κάντε κλικ για κάθε αρχείο αναλυτικά)

 1. Ομιλία
 2. Σχολιασμός
 3. Κάθισμα Χριστουγέννων Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ήχος δ΄ – νενανώ
 4. Σχολιασμός
 5. Σύντομο Δοξαστικό Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται, ήχος β΄ και το Ιδιόμελο Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ήχος πλ. β΄
 6. Σχολιασμός
 7. Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως Αἷμα καὶ πῦρ, ήχος πλ. δ΄
 8. Σχολιασμός
 9. Ιδιόμελα Μεγάλου Αγιασμού της Εορτής των Θεοφανείων Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων…, Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις…, Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ…, Δόξα… Καὶ νῦν… Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ήχος πλ. δ΄,
 10. Σχολιασμός
 11. Προς Κολοσσαείς επιστολή Παύλου, κεφ. Α΄, στίχοι 15-18
 12. Σχολιασμός
 13. Ἄξιόν ἐστιν, ήχος πλ. δ΄ χρωματικός
 14. Ομιλία
 15. Σχολιασμός
 16. Δοξαστικό Αίνων Αγίου Νεκταρίου Ιεραρχείας την στολήν ήχος πλ. δ΄
 17. Σχολιασμός
 18. Προσόμοιο Αποστίχων του Εσπερινού των Τριών Ιεραρχών Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ Τριάς, ήχος πλ. α΄
 19. Ιδιόμελο Όρθρου μετά τον Ν΄ ψαλμό Ἐξεχύθη ἡ χάρις, ήχος πλ. β΄
 20. Απολυτίκιο Τριών Ιεραρχών Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας, ήχος α΄
 21. Σχολιασμός
 22. Μεγαλυνάρια Θ΄ Ωδής της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού Ἀκατάληπτόν ἐστι …, Ἀγκαλίζεται χερσίν …, Βουληθεὶς ὁ Πλαστουργός …, Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν …, ήχος γ΄, ρυθμός τρίσημος. Ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν.
 23. Σχολιασμός
 24. Κοινωνικό Κυριακής Αἰνεῖτε τόν Κύριον, ήχος α΄
 25. Σχολιασμός
 26. Δογματικό δεκαπεντασύλλαβο θεοτοκίο της εορτής των Χριστουγέννων Τήν πύλην, κόρη, τῆς Ἐδέμ έκλεισεν ἡ προμήτωρ, ήχος α΄
 27. Συναυλία με Χριστουγεννιάτικους ύμνους και συνθέσεις ψαλτών/δασκάλων που πέρασαν από τα Χανιά
 28. Σχολιασμός
 29. Πολυχρόνιο Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κου Θεοδώρου
Μετάβαση στο περιεχόμενο