Άγνωστο και 25 Études faciles et progressives, Op. 100, IFB7: No.2, L’Arabesque

Άγνωστο

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Άγνωστο και 25 Études faciles et progressives, Op. 100, IFB7: No.2, L’Arabesque

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_62_1986_03_Side_A_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’49”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

F. Burgmüller

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Άγνωστο

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο