Άγνωστο

Άγνωστο

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Άγνωστο

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_62_1986_03_Side_A_10

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’13”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

άγνωστο

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Άγνωστο

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο