Έχε γεια Παναγιά

Μαρίζα Κωχ

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Έχε γεια Παναγιά

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T400_17

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’41”

ΤΟΠΟΣ:

Επισκοπή Ρεθύμνου;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακό

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μαρίζα Κωχ

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο