Αναγγελία μουσικών

Αταυτοποίητος ομιλητής (εκφώνηση)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Αναγγελία μουσικών

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T346_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

00’06”

ΤΟΠΟΣ:

Εκδήλωση / συναυλία στο Πέραμα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Άγνωστος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Αταυτοποίητος ομιλητής (εκφώνηση)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Απομαγνητοφώνηση:

Πέραμα 24 εβδόμου 1985. Λύρα Κώστας Μουντάκης, λαγούτο Νίκος Μανιάς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο