Αναγγελία τραγουδιού Βενιζέλου, Ο Διγενής

Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Αναγγελία τραγουδιού Βενιζέλου, Ο Διγενής

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_Β_15

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

00’29”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Μουσική υπόκρουση το ριζίτικο «Πότε θα κάνει ξαστεριά» με λύρα.
Παρουσίαση του ριζίτικου τραγουδιού «Ο Διγενής».
Απομαγνητοφώνηση:
Γιώργος Σγουράκης: ….. Πόσο είναι μέγα να κρίνεις τη ελευθερία ως ευψυχία και να γίνεσαι μπροστάρης στη ζωή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο