Ανδρέας Δημητριάδης: Η υποτίμηση του Ρωμαϊκού δράματος στη Νέα Ελληνική Σκηνή

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ανδρέας Δημητριάδης: Η υποτίμηση του Ρωμαϊκού δράματος στη Νέα Ελληνική Σκηνή

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_107_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

21’03”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Ανδρέας Δημητριάδης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο