Αντικρυστός χορός Τσιφτ & Κόνιαλης – χορός των κουταλιών

Χορευτικό συγκρότημα Συλλόγου Περαμίων-Κυζικηνών

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Αντικρυστός χορός Τσιφτ & Κόνιαλης – χορός των κουταλιών

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_103_16

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’56”

ΤΟΠΟΣ:

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορευτικό συγκρότημα Συλλόγου Περαμίων-Κυζικηνών

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

00:00-00:15 Η κυρία Τσακίρη προλογίζει τους δύο επόμενους χορούς,  αντικρυστό χορό και το Κόνιαλη

00:16-02:48 Αντικρυστός χορός Τσιφτ (από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας)

02:50-04:55 Κόνιαλης – χορός των κουταλιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο