Αντώνης Γλυτζουρής: Δελφικές εορτές 1927 – 1930: η αναβίωση του αρχαιοελληνικού χορού στον Προμηθέα Δεσμώτη στις Ικέτιδες του Αισχύλου

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Αντώνης Γλυτζουρής: Δελφικές εορτές 1927 – 1930: η αναβίωση του αρχαιοελληνικού χορού στον Προμηθέα Δεσμώτη στις Ικέτιδες του Αισχύλου

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_107_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

21’51”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Αντώνης Γλυτζουρής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο