Απαγγελία και 2 Lieder, BV 202: No. 1 Ich sah die Thräne

Carole Rosen και αταυτοποίητοι εκτελεστές (απαγγελία, πιάνο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Απαγγελία και 2 Lieder, BV 202: No. 1 Ich sah die Thräne

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T079_07

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

09’59”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αίθουσα 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

F. Busoni, Lord Byron

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Carole Rosen και αταυτοποίητοι εκτελεστές (απαγγελία, πιάνο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Αγγλικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο