Απαγγελία και Jordans Ufer, Op. 13/4: “Auf Jordan’s Ufer streifen wilde Horden”

Carole Rosen και αταυτοποίητοι εκτελεστές (απαγγελία, πιάνο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Απαγγελία και Jordans Ufer, Op. 13/4: “Auf Jordan’s Ufer streifen wilde Horden”

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T079_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’46”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αίθουσα 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

C. Loewe, Lord Byron

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Carole Rosen και αταυτοποίητοι εκτελεστές (απαγγελία, πιάνο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Αγγλικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο