Αποφώνηση και ευχαριστίες συντονιστή

Άγνωστος ομιλητής

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Αποφώνηση και ευχαριστίες συντονιστή

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_094_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’18”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Άγνωστος ομιλητής

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο