Απόσπασμα από τον Καπετάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη

Κώστας Μουντάκης (λύρα), Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Απόσπασμα από τον Καπετάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_A

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’13”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα), Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Στο 0΄44΄΄ ακούγεται μελωδία από το τραγούδι του Μουντάκη «Ο θάνατος του λυράρη».

Μετάβαση στο περιεχόμενο