Από το… αγγελικαίς αοράτως… του Χερουβικό Πέτρου Πελοποννησίου, ήχος δ΄ Άγια.

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Από το… αγγελικαίς αοράτως… του Χερουβικό Πέτρου Πελοποννησίου, ήχος δ΄ Άγια.

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T158_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’41”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Πέτρος Πελοποννήσιος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  01΄41΄΄

Από το… αγγελικαίς αοράτως… του Χερουβικό Πέτρου Πελοποννησίου, ήχος δ΄ Άγια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο