Αστερουσιανές κοντυλιές, οργανικό

Στυλιανός Φουστανάκης (πιθανότατα βιολόλυρα), Μανόλης Μανιαδάκης (λαούτο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Αστερουσιανές κοντυλιές, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T112_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’23”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα ΠΚ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Στυλιανός Φουστανάκης (πιθανότατα βιολόλυρα), Μανόλης Μανιαδάκης (λαούτο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Απομαγνητοφώνηση:

Στυλιανός Φουστανάκης: Φουστανάκης Στυλιανός και Μανιαδάκης Εμμανουήλ σε αστερουσιανές κοντυλιές. Από τη Πόμπια Μεσσαράς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο