Αφήγηση κρητικού ποιήματος / Της Κρήτης η ψυχή

Γιώργης Καράτζης (αφηγητής, ποιητής)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Αφήγηση κρητικού ποιήματος / Της Κρήτης η ψυχή

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_070_0000_01 Side_A

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’18”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιώργης Καράτζης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γιώργης Καράτζης (αφηγητής, ποιητής)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

CC

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο