Γεύσασθε και ίδετε, ήχος βαρύς

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Γεύσασθε και ίδετε, ήχος βαρύς

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T134_07

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’26”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γεώργιος ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  06΄26΄΄

Αμαργιανάκης: Κοινωνικό Προηγιασμένων, ήχος βαρύς.

Γεύσασθε και ίδετε, ήχος βαρύς. Κοινωνικό Προηγιασμένων  Γεωργίου του Κρητός.

Μετάβαση στο περιεχόμενο