Γρήγορο πεντοζάλι, οργανικό

Κώστας Μουντάκης (λύρα), Γιώργης Ξυλούρης ή Ψαρογιώργης (λαούτο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Γρήγορο πεντοζάλι, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T129_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’32”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα), Γιώργης Ξυλούρης ή Ψαρογιώργης (λαούτο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Η ηχογράφηση υπάρχει η ίδια στο aga_tape_T044_04 και στο aga_tape_T201_05.

Απομαγνητοφώνηση:

Κώστας Μουντάκης: Πεντοζάλης επανάληψη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο