Δοξολογία

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Δοξολογία

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T047_07

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’45”

ΤΟΠΟΣ:

Ι.Μ. Αρκαδίου;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Νικόλαος Δασκαλάκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  5΄45΄΄

Δοξολογία του Νικολάου Δασκαλάκη, ήχος βαρύς εναρμόνιος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο