Δοξολογία

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Δοξολογία

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T406_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’59”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Δοξολογία, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχος βαρύς εναρμόνιος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο