Δοξολογία

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Δοξολογία

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T047_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’59”

ΤΟΠΟΣ:

Ι.Μ. Αρκαδίου;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γεώργιος ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  4΄59΄΄

Έως 4΄31΄΄ Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς της αργής Δοξολογίας του Γεωργίου του Κρητός, ήχος πλ. δ΄.

4΄36΄΄ η αρχή του Δύναμις του Γεωργίου Κρητός, ήχος β΄

Μετάβαση στο περιεχόμενο