Δυο ήλιοι δυο φεγγάρια, ήχος β΄, μπάλος Σμύρνης

Χορωδία Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών, σόλο Βασιλεία Καζαβή

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Δυο ήλιοι δυο φεγγάρια, ήχος β΄, μπάλος Σμύρνης

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_103_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’53”

ΤΟΠΟΣ:

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών, σόλο Βασιλεία Καζαβή

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

00:00-00:53 Μικρός σχολιασμός από την παρουσιάστρια, η οποία προλογίζει το τέταρτο τραγούδι. Για την Βασιλεία Καζαβή αναφέρει: …σεβαστό μέλος της χορωδίας και του Συλλόγου Ρεθύμνης Μικρασιατών, για τα πολύτιμα βιώματα που μας μεταδίδει.

00:55-05:53 Δυο ήλιοι δυο φεγγάρια, ήχος β΄, μπάλος Σμύρνης, σόλο Βασιλεία Καζαβή

Μετάβαση στο περιεχόμενο