Δύναμις

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Δύναμις

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T041_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’10”

ΤΟΠΟΣ:

Ι.Μ. Αρκαδίου;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γεώργιος ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική 03΄10΄΄ 

Έως 1΄30΄΄ Άγιος αθάνατος του προηγούμενου μέλους, δηλαδή Δύναμις Γεωργίου Κρητός, ήχος β΄ (βλ. 3΄32΄΄ του aga_tape_T041_02).

1΄33΄΄-3΄02΄΄ Άγιος αθάνατος του προηγούμενου μέλους, δηλαδή Δύναμις Γεωργίου Κρητός, ήχος β΄ (βλ. 3΄32΄΄ του aga_tape_T041_02).

Μετάβαση στο περιεχόμενο