Εισαγωγικά σχόλια για τον αυτοσχεδιασμό στη χορευτική κρητική μουσική

Γεώργιος Αμαργιανάκης (ομιλητής)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Εισαγωγικά σχόλια για τον αυτοσχεδιασμό στη χορευτική κρητική μουσική

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_025_Side_A_2

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

13’04”

ΤΟΠΟΣ:

Δημαρχείο Ρεθύμνου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιώργος Αμαργιανάκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γεώργιος Αμαργιανάκης (ομιλητής)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Τι σημαίνει ο όρος «αυτοσχεδιασμός» στην μουσική γενικότερα και ειδικότερα στην κρητική μουσική. Τι σημαίνει «αυτοσχεδιασμός χωρίς προετοιμασία» στην λόγια μουσική και τι στη παραδοσιακή λαϊκή μουσική. «Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός» και «περιορισμένος αυτοσχεδιασμός» στη παραδοσιακή λαϊκή μουσική. Περιορισμένος αυτοσχεδιασμός: παραλλαγή πάνω σε συγκεκριμένο μελωδικό πρότυπο / μελωδικό πυρήνα.

Τι σημαίνει ο όρος «αυτοσχεδιασμός» στην μουσική γενικότερα και ειδικότερα στην κρητική μουσική. Τι σημαίνει «αυτοσχεδιασμός χωρίς προετοιμασία» στην λόγια μουσική και τι στη παραδοσιακή λαϊκή μουσική. «Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός»  και «περιορισμένος αυτοσχεδιασμός» στη παραδοσιακή λαϊκή μουσική. Περιορισμένος αυτοσχεδιασμός: παραλλαγή πάνω σε συγκεκριμένο μελωδικό πρότυπο / μελωδικό πυρήνα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο