Εισαγωγική ομιλία

Ηρώ Σγουράκη (αφηγήτρια), Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Εισαγωγική ομιλία

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_A_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’43”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ηρώ Σγουράκη (αφηγήτρια), Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Αναφορά στη δημιουργία του Αρχείου Κρήτης και στους στόχους του. Παρατήρηση της μεταβολής των παραδοσιακών ανθρωπίνων ιδανικών. Προσπάθεια διατήρησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισμού και της κουλτούρας της Κρήτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο