Εκφώνηση και παρουσίαση από δίσκους (όπερα) Τραβιάτα και Don Giovanni

Άγνωστο

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Εκφώνηση και παρουσίαση από δίσκους (όπερα) Τραβιάτα και Don Giovanni

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T150_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’31”

ΤΟΠΟΣ:

Στούντιο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

G. Verdi

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Άγνωστο

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο