Ελεονόρα Σκουτέρη – Διδασκάλου: Νεοελληνικές δοξασίες για το παρελθόν: άνθρωποι, τόποι, και παλιές ιστορίες από τη σκοπιά της λαογραφίας

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ελεονόρα Σκουτέρη – Διδασκάλου: Νεοελληνικές δοξασίες για το παρελθόν: άνθρωποι, τόποι, και παλιές ιστορίες από τη σκοπιά της λαογραφίας

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_109_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

07’16”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Καθηγητές Πανεπιστημίου Κρήτης και προσκεκλημένοι

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο