Η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ήχος δ΄, Η Παρθένος σήμερος, ήχος γ΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ήχος δ΄, Η Παρθένος σήμερος, ήχος γ΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’24”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

00΄01΄΄ Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, Απολυτίκιο Χριστουγέννων, ήχος δ΄.

00΄57΄΄ Η Παρθένος σήμερον, Κοντάκιο Χριστουγέννων, ήχος γ΄

Ίδια μέλη με του aga_tape_T103_01

Μετάβαση στο περιεχόμενο