Η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ήχος δ΄, Η Παρθένος σήμερος, ήχος γ΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ήχος δ΄, Η Παρθένος σήμερος, ήχος γ΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T103_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’51”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  02΄51΄΄

00΄01΄΄  Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, Απολυτίκιο Χριστουγέννων, ήχος δ΄.

01΄01΄΄ Η Παρθένος σήμερον, Κοντάκιο Χριστουγέννων, ήχος γ΄

Μετάβαση στο περιεχόμενο