Η γαλάζια πολιτεία (συνέχεια)

Άγνωστο

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Η γαλάζια πολιτεία (συνέχεια)

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_007_0000_07_Side_A_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’38”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Άγνωστο

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Άγνωστο

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο