Η όντως ειρήνη Χριστέ, στ΄ Εωθινόν, ήχος πλ. β΄

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Η όντως ειρήνη Χριστέ, στ΄ Εωθινόν, ήχος πλ. β΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T159_11

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’19”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

βυζαντινή μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  06΄19΄΄

Η όντως ειρήνη  Χριστέ,  στ΄ Εωθινόν, ήχος πλ. β΄.

Μετάβαση στο περιεχόμενο