Θ΄ ωδή καταβασιών Χριστουγέννων, ήχος α΄.

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Θ΄ ωδή καταβασιών Χριστουγέννων, ήχος α΄.

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’05”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Μεγάλυνον ψυχή μου… Μυστήριον ξένον… Θ΄ ωδή των Καταβασιών των

Χριστουγέννων, ήχος α΄.

Μετάβαση στο περιεχόμενο