Ιδιόμελα Μεγάλου Αγιασμού της Εορτής των Θεοφανείων Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων…, Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις…, Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ…, Δόξα… Καὶ νῦν… Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ήχος πλ. δ΄,

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ιδιόμελα Μεγάλου Αγιασμού της Εορτής των Θεοφανείων Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων…, Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις…, Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ…, Δόξα… Καὶ νῦν… Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ήχος πλ. δ΄,

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_104_10

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’28”

ΤΟΠΟΣ:

Αρκάδειο Ωδείο Ρεθύμνης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Ιδιόμελα Μεγάλου Αγιασμού της Εορτής των Θεοφανείων Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων…, Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις…, Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ…, Δόξα… Καὶ νῦν… Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ήχος πλ. δ΄, διασκευή Αστερίου Δεβρελή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο