Ιδιόμελο Όρθρου μετά τον Ν΄ ψαλμό Ἐξεχύθη ἡ χάρις, ήχος πλ. β΄

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ιδιόμελο Όρθρου μετά τον Ν΄ ψαλμό Ἐξεχύθη ἡ χάρις, ήχος πλ. β΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_104_20

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’49”

ΤΟΠΟΣ:

Αρκάδειο Ωδείο Ρεθύμνης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Ιδιόμελο Όρθρου μετά τον Ν΄ ψαλμό Ἐξεχύθη ἡ χάρις, ήχος πλ. β΄, μέλος Αθανασίου Καραμάνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο